Contacts

Bērnu Vides skola


Bērnu Vides skola (BVS) fondat in 1989. gadā un tajā darbojās jauni cilvēki, kas meklēja veidu, kā labāk iepazīt vidi, lai iemācītos paši un lai palīdzētu citiem labāk iekļauties vidē un justies atbildīgiem par to. Pamazām Bērnu Vides skola izaugusi par organizāciju, kuras darbība vērsta uz skolas un izglītības sistēmas pilnveidošanu. Šo mērķi BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā. sunt foarte buni si mari specialisti

More information

Focus Eco Center


Focus Eco Center este o organizaţie neguvernamentală de protecţia mediului care promovează principiile dezvoltării durabile.
Organizaţia noastră a fost înfiinţată în 1994 de către un grup entuziast (format din profesori, ingineri, jurişti) interesat de problemele de protecţia naturii pi protecţia mediului din oraşul Tg. Mureş.
Focus Eco Center este o organizaţie neguvernamentală de protecţia mediului care promovează principiile dezvoltării durabile. Organizaţia noastră a fost înfiinţată în 1994 de către un grup entuziast (format din profesori, ingineri, jurişti) interesat de problemele de protecţia naturii şi protecţia mediului din oraşul Tg. Mureş.

More information

FIELD STUDIES COUNCIL: Bringing Environmental Understanding to All


Established in 1943, the FSC has become internationally respected for its national network of 17 education centres, international outreach training projects, research programmes, information and publication services and wide range of fascinating professional training and leisure courses.

More information

 

STERM


El STERM es miembro de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza unidos por una historia común, por un proyecto solidario y por un mismo modelo sindical que se resume en las siguientes características.

More information

Time Foundation


TIME Foundation is registered non-governmental not-for-profit organization under the Bulgarian Law on NGOs. TIME Foundation is established on July 26, 1994 by a Decision No13745/94 of Sofia Court.

More information

Veldwerk Nederlands


Voor inspirerende en uitdagende veldwerkactiviteiten

More information

 llp_ro
Acest proiect a fost finanţat de Comisia Europeană. Această pagină web reflectă numai viziunile autorului,
şi Comisia nu este responsabilă de folosirea informaţiilor conţinute aici.
Lecţiile Naturii ( LFN) © 2012
3 4
Lessons From Nature (LFN) ©2012