Vairāk informācijas

Daba - jaunu risinājumu avots nākotnei

Divi video, kas skaidro cikliskās ekonomikas būtību:

SimpleShow skaidro atšķirību no "zaļās" ekonomikas

Simple Show

Ellenas Makartūras fonda video par mācīšanos no dabas

Cirkulārā ekonomika

Autodesk video, kas izskaidro produktu radīšanas procesu

 Ekodizains

Noderīgas saites dziļākai Mācoties no dabas ideju izpratnei

"No šūpuļa līdz šūpulim" principi. Latvijas Zaļā punkta prezentācija

 eu_flag_llp_lv
Šo projektu atbalstījusi Eiropas Komisija. Šī vietne atspoguļo tikai autoru uzskatus,
Eiropas Komisija neatbild par tajā atrodamās informācijas iespējamo lietošanu.
Mācoties no dabas © 2012