МОДУЛ 2: Многобройни ползи

В този модул учениците ще бъдат запознати с биомимикрията. Тази концепция е вече широко позната по света, като основно иновациите идват от САЩ. Биомимикрията изследва мястото на всяко живо същество в сложната мрежа от взаимовръзки и условия, които представляват животът.

Всеки организъм притежава определени свойства, благодарение на които той живее в обкръжаващата го среда. Тези свойства често се обуславят от неговата форма, структурата й и характеристиките, които притежава. Освен това, голямата част от живите същества живеят колективно. Макар и да са толкова различни те съвършенно сподетет едната Земя, на която имат привилегията да живеят, както съзнателно или индиректно често си помагат едни на други.

Природата е съвършено проектирана, вече 3,8 милиарда години.

Биомимикрията изследва този природен дизайн и търси приложенията му в социалната и икономическа среда на нашия живот. Днес много водещи корпорации се обръщат към екипите биолози и проектанти, специалистите развиващи тази нова наука за намирането на търсените от тях решения.

Смело можем да кажем, че бъдещето с ограничени ресурси, ще търси решения в природния свят. Колкото по-рано и смело погледнем в тази посока, толкова по-подготвени ще сме за него!

На линковете по-долу можете да свалите Модул 2 "Многобройни ползи", както и всички съпътстващи материали.

Видео (онлайн):
Биомимикрията в действие, Джанин Бенюс
Биомимикрия, Discovery World

 

ОТКРИЙ 2 (11.63 MB)
Показва номер 
Powered by Phoca Download


llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012