STERM

STERM


El STERM es miembro de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza unidos por una historia común, por un proyecto solidario y por un mismo modelo sindical que se resume en las siguientes características.

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de la Región Murciana–La Intersindical (STERM Enseñanza -La Intersindical) está constituido al amparo de la Ley 19/77 de 1 de abril, del Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, del Real Decreto 1522/1977 de 17 de junio y demás normas legales complementarias. Y se acoge a lo prescrito en la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto, reguladora del derecho de Libertad Sindical.

http://ensenanza.sterm.org/

 



llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012

Lessons From Nature (LFN) ©2012