От люлка до люлка

„От люлка до люлка“ – бизнес модел в който се срещат концепциите за чиста технология със системите за управление по околна среда.

През 2009 г. Уилиам Макдона и колегата му Майкъл Браунгарт, написват книгата „От люлка до люлка“. Тя представлява един манифест за трансформация на индустрията, базирана на интлигентен екологичен дизайн. Браунгарт и Макдона разглеждат глобалните екологични и социални проблеми произлезли в следствие от индустриалната революция, научни изследвания и открития, както и основни принципи на дизайна. Предлагайки примери на иновативни продукти и бизнес модели, те предлагат идеята, че сегашната линейна система на консумация и генериране на отпадъци може да се превърне в източник на продукти и услуги, които са полезни едновременно за околната среда, за обществото, и за икономиката.

Аргументът на Макдона и Браунгарт е, че конфликта межу околната среда и индустрията не е по вина търговията, а по-скоро резултат от чисто опортюнистичен дизайн на продукти, бизнес модели и системи. Този дизайн отразява архаичните нужди на индустриялната революция, които за времето си са целяли максимално производство и растеж. Така се е стигнало до непреднамерени, но в същото време тежки последици за обществото, за околната среда, а защо не и за самата икономическа система.

Днес знаем все повече за нашата планета и за видовете, с които си съжителстваме на нея. Спред философията „От люлка до люлка“, ако дизайнерите интегрират интелигентността на природните системи, като например цикличността на веществата и необятността на слънчевата енергия, те ще могат да създадат продукти, производствени системи, сгради, дори регионални планове, които биха подпомогнали природата и индустрията да съществуват без да си пречат, дори да се допълват.

„От люлка до люлка“ е един модел, чрез който можем да преоткрием индустриалните ни системи и подходи. Това е един подход, който не само може да стимулира иновации и да ни пренесе в бъдещето, а може да се окаже и една от най-добрите ни надежди за устойчиво развитие и просперитет.Повече информация за „От люлка до люлка“ можете да отркиете на следните уебстраници:

Личната страница на Уилиям Макдона -
www.mcdonough.com
McDonough Braungart Design Chemistry - www.mbdc.com
Cradle to Cradle Products Innovation Institute - www.c2ccertified.org

Книгата „От люлка до люлка“ се разпространява в България от издателство „Книжен тигър“ - www.papertiger-bg.com/C2C.html
llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012

Lessons From Nature (LFN) ©2012