ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА


Как би изглеждало бъдещето? Как бихме го стигнали? От къде да започнем? Какви са моделите, които могат да ни дадат надежда за едно светло и позитивно бъдеще?

„Поуки от природата“ търси отговорите точно на тези въпроси – как може да стане всичко това? В основата на отговорите на тези въпроси стои разбирането за това, как функционира природата. В този проект, природата е нашият ментор – тя е източник на информация и вдъхновение за креативност и ре-дизайн.

Какво може да ни научи природата за здравеопазването, за функционирането на икономически системи, базирани на ограничени ресурси, за домове, които сами се затоплят и охлаждат?

В природата, всичко това се случва по по-ефективен и много по-красив начин, от колкото хората биха се справили. Изучавайки поуките от природата, ние можем да реформираме обществото ни, като го направим по-богато и разнообразно, по-красиво, и по-чисто. Какво ли би се случило, ако природните принципи бяха прилагани в начина, по който са проектирани продуктите, индустриалната и икономическата ни система?

В нашия подход признаваме природата като устойчива по своята същност: ефикасно рециклира отпадъка, използва възобновяема енергия от слънцето, гъвкава е при внезапни промени, адаптивна е към време и нови условия, а не на последно място се саморегулира (чрез обратна връзка).

Едно бъдещо общество и (циклична) икономика биха имали подобни характеристики.

Образователният пакет „Поуки от природата“ е разработен на базата на някои от природните принципи и характеристики:Отпадъците са равни на храна“: В природата всичко се рециклира. Това, което на пръв поглед изглежда като отпадък, всъщност е суровина („храна“) за последващ цикъл. Например, мъртвите листа, падащи от дърветата, се превръщат в почва, захранваща ново дърво. Подобни прозрения могат да се приложат към днешните линейни производствени системи, трансформирайки гив системи със затворен цикъл, където ограничените ресурси са използвани оптимално, а отпадъчният поток е елиминиран.

Многобройни ползи“: Организмите в природата имат многобройни ползи. Те
не са просто създадени само с една цел или функция. Целта на едно дърво, например, е да се възпроизведе. Правейки това, дърветата предоставят храна за буболечки и микроорганизми, подслон и гнезда за птици и други животни, хранителни вещества за почвата от гниещите им листа, преобразуват СО2 в кислород и, не на последно място регулират температурата и валежите.

„Разнообразието дава сила“: Природата е зависима от множество видове, системи и организми, които и помагат да устои на внезапни промени, шок и стрес, защото разнообразието дава сила. Диверсификацията ефективно намалява риска.Взаимстваме поуките от природата за да вдъхновим едно светло бъдеще...
llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012

Lessons From Nature (LFN) ©2012