Обувката на бъдещето

КАК БИ СЕ ПРОМЕНИЛА ЕДНА ОБУВКА ПРИ ЦИКЛИЧНАТА ИКОНОМИКА?

Като основни принципи би следвало да се ползват възобновяеми енергийни източници и да се произвеждат близо до местата където се продават. В основата на "обувката на бъдещето" са суровините и материалите които се ползват, а лепилата да бъдат на водна основа.


ЕКО КОЖА

Еко-кожата се произвежда без употребата на опасни химикали като хром и багрила. Щавенето на кожата се получава с растителни продукти, които по естествен начин причиняват химичните реакции.

От друга страна кожата може да бъде изцяло заменена с коноп, вълна или юта.


БИО ПАМУК


При биологично производство на памук не се използват семена от генетично –модифицирани сортове, не се използват пестициди, хербициди и други химикали и торове, а брането е ръчно.

От друга страна памукът може да бъде изцяло заменена с бамбук или юта.


КОНОП


Конопът е много адаптивно растение и може да расте в различни климатични зони. За производството му не са необходими пестициди и химикали.  Конопът ни дава един от най-здравите и дишащи материали.    


БАМБУК


Бамбукът е едно от най-бързорастщите растения, съдържащо анти-микробни свойства. Като конопът, за производството на бамбук не са необходими химикали и торове.


РЕЦИКЛИРАНИ АВТОМОБИЛНИ ГУМИ


Автомобилните гуми се подменят през няколко години, като по този начин се генерира едно огромно количество отпадък (напр. 100 милиона годишно в Китай), който обикновено се изгаря или депонира на сметището. Изгарянето на автомобилни гуми произвежда вредни за здравето емисии на въглероден окис, бензол, живак и други летливи органични замърсители. Ако рециклираме използваните автомобилни гуми, можем да използваме суровината за много продукти. Например от една рециклирана автомобилна гума можем да произведем 6 чифта подметки за обувки.

ЕСТЕСТВЕНА ГУМА

Естествената гума се добива от смолата на дървета, според древни техники. От една страна тези техники опазват тропическите гори, от друга, премахва необходимостта от огромни плантации с моно-културни насаждения, и замества токсичните процеси необходими за производството на синтетична гума.

От друга страна, синтетичната гума може да бъде заменена с естествен каучук или повторно употребени излезли от употреба автомобилни гуми, подметката може да бъде и изработена от коило (еспадрилите например)


РЕЦИКЛИРАН РЕТ


Този продукт се получава от рециклирането на пластмаси – най-вече от пластмасови бутилки.  Може да бъде заместител на етилен винил ацетат (EVA)  и други замърсители и отрови използвани при конвенционалното производство на обувки.


КОПРИВА И КАКАВИДИ


Представете си метод за произвеждане на обувки от копринени какавиди и жилещи фибри от коприва. Това са суровини, които са широко разпространени и лесно достъпни, даже често пъти сесмятат за земеделски отпадък. Използвайки ги в обувната индустрия, този „отпадъчен продукт“ придава значителна добавена стойност към продукта.  

Гъсеницата създава уникална какавида със слюнката си, която опазва бъдещата пеперуда. Тази твърда обвивка постепенно се покрива с миниатюрни, но много здрави и издържливи копринени влакна, съдържащи анти-бактериални и противогъбични субстанции.   Копринената индустрия може да произвежда 1 тон годишно от тези влакна.

Бидейки един доста  изобилен текстилен продукт, който също така не се бори за земеделска площ с хранителните култури, копривата също може да бъде използвана. Този „бурен“ расте бързо, без да са необходими химикали и пестициди, мног олесно може да събиран и преобразуван в плат.


Използвани ресурси:

Omybag, 2012. About Eco-leather. http://www.omybag.nl


llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012