ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

Изображението е адаптирано от Wikipedia® под лиценз Creative Commons Cc.logo.circle.svg


Какво е жизнен цикъл?

Етапите от „живота“ на даден продукт: извличане на природните ресурси (суровините),
производство на отделни елементи или части, транспортиране до производствените площадки (ако е необходимо), сглабяне и/или пакетиране (понякога на друго място), готов продукт, разпространение на пазара, потребление, изхвърляне (или рециклиране).

На всеки един етап от жизнения цикъл от даден продукт има материални потоци навътре: енергия, транспорт, добавки (химикали), води, човешки труд (понякога и детски), и навън: отпадъчни води, замърсяване на почви и въздух, генериране на отпадъци (вкл. токсични). Тези материални потоци по един или друг начин винаги позлват природни ресурси, а процесите при които се уползотворяват те - произвеждат отпадъци.


llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012