КАК НИ ВДЪХНОВЯВАТ

Как поуките от природата вдъхновяват

„Поуки от природата“ задава въпроса, за това какво бъдеще си представят младите хора и как то може да стане реалност. Подходът ни хвърля ръкавица срещу традиционните виждания, за това как се правят нещата, как се управлява и как се живее. Този проект не цели да събуди вина у младите хора, или пък да насърчаване на по-малкото зло, отлагайки неизбежното...  

С този проект взаимстваме поуките от природата за да вдъхновим едно светло бъдеще...
Става дума за преосмисляне на подходите ни, на вижданията и разбиранията ни. Поуки от природата дава възможност на младите хора да открият вдухновяващи и реалистични начини за постигане на бъдещето, което самите те искат. За тяхното бъдеще.

Уроците в образователния пакет „Поуки от природата“ са  фокусирани върху ученика и са обосновани на изследвания, с цел да постигнат високо ниво на участие. Използва се микс от специфични и общи въпроси, с цел да се проучи света и световната икономика. Рядко има правилни и грешни отговори, тъй като целта на Поуки от природата е да насочи вниманието на учениците върху реални казуси и към тяхното бъдеще.

„Поуки от природата“ стимулира въображението у младите хора, за това как ще изглежда тяхното бъдеще и как ще го постигнат.

„Поуки от природата“ предлага възможности за дейности в и извън класната стая, ползвайки изображения и видео клипове, когато е удачно. Ползвайки образователния пакет, младите хора ще развият различни компетентности, като креативност, критично мислене, оценка размишление, споделяне... Това са хоризонтални компетентноси, които ще подготвят младите с арсенала, необходим за активно участие в изграждането на бъдещото общество и икономика llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012