ЛИНЕЙНА ИКОНОМИКА

Линейната икономика - причината за неустойчиво развитие?

Тази схема ясно показва линейния характер на днешната икономика, функционираща според принципа "Вземи-направи-изхвърли". Днешната икономика функционира по един праволинеен начин, където освновната цел е да се извлечат природни ресурси и да бъдат трансформирани в определен продукт. След като този продукт вече не е нужен, той бива изхвърлен.

Изображението е по оригинална идея на У. Макдона и М. Браунгарт

Ресурсите които извличаме от земята са невъзобновяеми, и много от тях са вече на привършване (петрол, цинк, редки минерали използвани за мобилни телефони, и др.). Изличайки ги, генерираме огромни количества отпадъци, използваме огромни количества енергия и вода (което само по себе си също генерира отпадъци).

В производствените процеси, понякога използвамевъзобновяеми енергийни източници, но и до днес, това е по-скоро екзотика. Въпреки че международната общност вече 40 години говори за устойзиво развитие, а в последно време все повече и повече за устойчиво производство и потребление, практиките ни продължават да бъдат енергоемки, и да генерират отпадъци.

Една трета от материалите в икономиката ситгат до крайния потребител, консуматора. Малко са хората на Земята които не са консуматори в най-простия смисъл на думата. Ние запазваме едва 1-2% от продуктите които купуваме. Всичко останало отива на бунището (като малка част рециклираме, къде успешно, къде безуспешно).
llp_bg
Проект "Поуки от природата" се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Тази уеб-страница отразява само и единствено мнението на авторите
и Европейската Комисия по никакъв начин не може да бъде отговорна за информацията, съдържана в него.
Поуки от природата © 2012